باربری مرزداران

باربری مرزدارانباربری مرزداران باربری به شکل های مختلفی انجام می شود که اساس همه ی این فعالیت ها به طور خلاصه بر اساس جا به جا کردن و حمل وسایل مربوط می شود. باربری مرزداران به طورعمومی به معنای جا به جا کردن و حمل و نقل وسایل است؛ حال چه وسایل منزل و چه وسایل [...]