آدرس :

ولنجک، خیابان ولنجک، کوچه ۱۷م، بن بست لاله، برج مرواری